Відповідь

Тендери Болгарія

Тендери Болгарії

10 552 тендерів було знайдено. Сторінка: 1 ( від 1056)
  Заголовок Опубліковано Кінцевий термін Регіон
Доставка на машини за реализиране на мерки за енергийни спестявания по проект BG16RFOP002-3.001-0238-C01 "Подобряване на енергийната ефективност в "Кариери-П.Д." ЕООД 20.11.17 24.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на дълготрайни материални активи, необходими за разработване на нови функционалности на системата Socourt 20.11.17 28.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирана система за управление на инженерни данни, софтуер и работни станции с три обособени позиции; 20.11.17 27.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на технологично оборудване за разширяване на производствения процес и повишаване на енергийната ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД 21.11.17 28.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на специализиран софтуер - Платформа за онлайн обучение с алгоритмично възпроизвеждане на звуци от транскрипционен език и интегрирането им във видео материали като субтитри. 21.11.17 29.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на нов товарен автомобил - 1 брой 20.11.17 28.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация 21.11.17 28.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Закупуване на Програмируем контролер с трифазен измервателен модул, релеен блок и комуникация - 850бр. и сървър - 2 бр. и разработване на Потребителска мобилна апликация - 1бр. 20.11.17 27.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация 21.11.17 29.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация 21.11.17 29.11.17 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

Доставка на машини за реализиране на мерки за енергийни спестявания по проект BG16RFOP002-3.001-0238-C01 "Подобряване на енергийната ефективност в "Кариери-П.Д." ЕООД

Крайній термін для подання: 24.11.17
Кінцевий термін подачі документів 24.11.17

Доставка на дълготрайни материални активи, необходими за разработване на нови функционалности на системата Socourt

Крайній термін для подання: 28.11.17
Кінцевий термін подачі документів 28.11.17

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирана система за управление на инженерни данни, софтуер и работни станции с три обособени позиции;

Крайній термін для подання: 27.11.17
Кінцевий термін подачі документів 27.11.17

Доставка на технологично оборудване за разширяване на производствения процес и повишаване на енергийната ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД

Крайній термін для подання: 28.11.17
Кінцевий термін подачі документів 28.11.17

Доставка на специализиран софтуер - Платформа за онлайн обучение с алгоритмично възпроизвеждане на звуци от транскрипционен език и интегрирането им във видео материали като субтитри.

Крайній термін для подання: 29.11.17
Кінцевий термін подачі документів 29.11.17

Доставка на нов товарен автомобил - 1 брой

Крайній термін для подання: 28.11.17
Кінцевий термін подачі документів 28.11.17

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация

Крайній термін для подання: 28.11.17
Кінцевий термін подачі документів 28.11.17

Закупуване на Програмируем контролер с трифазен измервателен модул, релеен блок и комуникация - 850бр. и сървър - 2 бр. и разработване на Потребителска мобилна апликация - 1бр.

Крайній термін для подання: 27.11.17
Кінцевий термін подачі документів 27.11.17

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация

Крайній термін для подання: 29.11.17
Кінцевий термін подачі документів 29.11.17

Избор на обучаваща организация за провеждане на обучения по професионална квалификация

Крайній термін для подання: 29.11.17
Кінцевий термін подачі документів 29.11.17