Відповідь

Тендери Польща

Тендери Польщі

65 668 тендерів було знайдено. Сторінка: 1 ( від 6567)
  Заголовок Опубліковано Кінцевий термін Регіон
Modernizacja kotłowni przy hali sportowej w Mikołajkach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SIZP.271.08.2017 Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja kotłowni przy hali sportowej w 24.11.17 Warmińsko-Mazurskie
Postępowanie unieważnione „Utwardzenie terenu wokół „Serca Wsi” w Łące” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.1.0089.2017 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: – wykonanie 24.11.17 Śląskie
Przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów w granicy istniejącego pasa drogowego (działka nr ewid. 963/1) – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.71.2017 1. Przedmiotem zamówienia 24.11.17 Podkarpackie
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ/MPS/DKW 2454/2017 Wykonanie konserwacji (utrzymanie) część nr 1: wały p. powodziowe rzeki Stradomki na łącznej 24.11.17 Śląskie
Postępowanie unieważnione Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz montaż węzła kompaktowego w ramach projektu „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie 24.11.17 Śląskie
Postępowanie unieważnione SVA Jarosław: Wykonanie instalacji sanitarnych w ramach zadania 43 525 Sanok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SVA/J/4620/276/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest 24.11.17 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów PMWSZ w Opolu Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów PMWSZ w Opolu przy ul. Katowickiej 24.11.17 POLSKA
Przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową w budynku gminnym remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach 24.11.17 Śląskie
Utrzymanie cieków wodnych oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania WZMiUW w Opolu Oddział w Brzegu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 48/Bg/2017 Przedmiotem niniejszego 24.11.17 Opolskie
ZP-2380-407-89/2017 Termomodernizacja budynku „E” w kompleksie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku „E” wraz 24.11.17 Śląskie

Modernizacja kotłowni przy hali sportowej w Mikołajkach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SIZP.271.08.2017 Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja kotłowni przy hali sportowej w

Postępowanie unieważnione „Utwardzenie terenu wokół „Serca Wsi” w Łące” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.1.0089.2017 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: – wykonanie

Przebudowa ul. Św. Marka na Osiedlu Rzochów w granicy istniejącego pasa drogowego (działka nr ewid. 963/1) – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.71.2017 1. Przedmiotem zamówienia

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ/MPS/DKW 2454/2017 Wykonanie konserwacji (utrzymanie) część nr 1: wały p. powodziowe rzeki Stradomki na łącznej

Postępowanie unieważnione Wykonanie przyłącza ciepłowniczego oraz montaż węzła kompaktowego w ramach projektu „Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie

Postępowanie unieważnione SVA Jarosław: Wykonanie instalacji sanitarnych w ramach zadania 43 525 Sanok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SVA/J/4620/276/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest

Sprzedaż i dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów PMWSZ w Opolu Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów PMWSZ w Opolu przy ul. Katowickiej

Przebudowa części parteru z likwidacją kotłowni węglowej oraz przystosowanie istniejącego pomieszczenia piętra na kotłownię gazową w budynku gminnym remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzowicach

Utrzymanie cieków wodnych oraz urządzeń melioracji podstawowych na terenie działania WZMiUW w Opolu Oddział w Brzegu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 48/Bg/2017 Przedmiotem niniejszego

ZP-2380-407-89/2017 Termomodernizacja budynku „E” w kompleksie obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 - wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku „E” wraz